Pro deo advocaten

Op zoek naar een pro deo advocaat? Op pro-deo.nu vindt u ervaren advocaten die u kunnen bijstaan in uw procedure of met advies. Zo bent u altijd verzekerd van de juiste juridische bijstand op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. 

Zoekt u met spoed een advocaat? Neem dan contact op via het contactformulier en geef een beschrijving van uw procedure of probleem. Een pro deo advocaat neemt snel contact met u op.


Ik zoek een advocaat

Alle rechtsgebieden, door heel Nederland

De aangesloten advocaten behandelen alle voorkomende zaken, of het nu een strafzaak, huurgeschil of consumentenprobleem betreft: ons netwerk bevat ervaren advocaten voor alle voorkomende rechtsgebieden. 

Zittingen, procedures, advies

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Bent u verdachte in een strafzaak? Pro deo advocaten treden voor u in rechte op, maar kunnen u tevens voorzien van ondersteuning en advies.

Contact met een pro deo advocaat biedt u snel meer zicht op uw zaak. 

Dagvaarding ontvangen? Klik hier

Recht op een pro deo advocaat

Het recht op rechtsbijstand is verankerd in artikel 18 van de Grondwet, maar ook in internationale verdragen. Zo volgt uit artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat iedereen toegang dient te hebben tot de rechter.
Artikel 18 lid 1 van de Grondwet bepaalt dat ieder zich in rechte en in administratief beroep kan doen bijstaan. Lid 2 bepaalt dat de wet regels stelt omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen, zodat ook personen met een laag inkomen zich in rechte kunnen laten bijstaan door een pro deo advocaat. De achterliggende gedachte is dat een laag inkomen geen beperking mag zijn om voor uw rechten op te komen met behulp van een advocaat.

De regels zijn verder uitgeschreven in de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een pro deo advocaat wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand, die beoordeelt of een zaak of procedure geschikt is voor een pro deo advocaat. Verder toetst de Raad het inkomen en het vermogen van de rechtzoekende, en bepaalt of er een eigen bijdrage geldt voor een procedure. Bent u op zoek naar een advocaat strafrecht? Zie dan www.straf.com